Kenniscentrum ICOON in beeld

17 nov 2017

Hoe kan samenwerken leiden tot succesvolle innovaties? En hoe zien de samenwerkingsverbanden van morgen eruit? Vragen waar Kenniscentrum ICOON zich mee bezig houdt.

Bekijk hoe de experts van Kenniscentrum ICOON dit toelichten in een filmpje.

Voor het bedrijfsleven en in het bijzonder MKB-bedrijven zijn innovaties van groot belang. Nieuwe ideeën zorgen ervoor dat bedrijven hun concurrentievermogen behouden en zelfs uit kunnen breiden. Toch lijken veel MKB’ers moeite te hebben met innovatie. Het vrijmaken van voldoende tijd en middelen is vaak het belangrijkste probleem. Samenwerken is daarom van groot belang.

Om bij te kunnen blijven in de huidige kenniseconomie, zal daarom ook buiten de eigen organisatie moeten worden gezocht. Onderzoek wijst uit dat succesvolle samenwerkingsverbanden hierin cruciaal zijn. Kenniscentrum ICOON onderzoekt daarom hoe MKB’ers en andere organisaties het beste met elkaar kunnen samenwerken om succesvol te innoveren. Daarbij kijken we naar bestaande verbanden zoals branche- en beroepsverenigingen, maar ook naar nieuwe, open, vormen van samenwerking, zoals digitale platforms.

Bron: Icoon

Meer weten over Kenniscentrum ICOON in beeld?
Neem dan contact op met onze medewerkers