Samenwerking Kenniscentrum ICOON, TIAS School for Business and Society en DNA

24 mei 2017

Hoe creëert de vereniging meer impact op de sector? Kenniscentrum ICOON en TIAS School for Business and Society organiseren in samenwerking met DNA een nieuwe reeks masterclasses najaar 2017/ voorjaar 2018.

Masterclasses De Innovatieve Vereniging

De ‘innovatieve vereniging’ richt zich op het verbinden en faciliteren van leden in individuele innovaties en collectieve innovatie van de sector. Die innovatiegerichtheid vertaalt zich door in het aanbod en de organisatie van de vereniging. Uit de beroepspraktijk blijkt dat veel verenigingen kampen met de vraag:

“Hoe vertaalt innovatiegerichtheid zich praktisch naar de verenigingsorganisatie in kerntaken, governance en financieringsmodellen?”

Om antwoord te krijgen op deze vraag, worden er in het najaar 2017 en het voorjaar 2018 vier masterclasses georganiseerd door Kenniscentrum ICOON en TIAS School for Business and Society in samenwerking met DNA. De masterclasses zijn afgestemd op actuele brancheverenigingsvraagstukken en zullen, door kennisdeling, inspiratie en het delen van best practices, helpen in de uitwerking van de strategische koers van ‘de innovatieve vereniging’.

4 Thema’s

Per masterclass steken we in op een apart thema, die wel onderling inhoudelijk samenhangen. De thema’s zijn:

  1. Vereniging 3.0 en belangenbehartiging
  2. Brancheordening, -ontwikkeling en innovatie
  3. Dienstverlening, verdienmodellen en governance van commerciële activiteiten
  4. Verenigingsorganisatie 3.0 in structuur, cultuur en competenties.

Kennis halen en brengen

Een goede balans tussen kennis halen en brengen is het uitgangspunt. Vanuit onderzoek wordt een wetenschappelijk kader geschetst en vanuit de praktijk deelt een vooraanstaande verenigingsdirecteur of innovatiemedewerker zijn/haar ervaringen op het gebied van het thema. De sprekers zorgen voor de ‘food for thought’ tijdens deze sessies. De masterclasses zijn daarnaast vooral ook bedoeld om elkaar te inspireren met praktijkvoorbeelden en succes- en faalfactoren.

Deskundige sprekers

Ferry Koster, leerstoelhouder ICOON, zal wetenschappelijk spreker zijn op het snijvlak innovatie, samenwerking en verenigingen. Per masterclass aangevuld met een expert uit de praktijk. De masterclassess worden begeleid door Ivan Pouwels, directeur Van Spaendonck BrancheAdvies en promovendus binnen Kenniscentrum ICOON.

Voor wie?

De masterclasses zijn exclusief bedoeld voor verenigingsdirecteuren en innovatiemedewerkers van brancheverenigingen. Veel brancheverenigingen zijn op zoek naar professionaliseringsmogelijkheden op een manier die aansluit op de huidige dynamiek in de markt en het veld van hun leden. Om tot voldoende diverse input maar ook tot voldoende verdieping te komen, wordt gestreefd naar een groepsomvang van ca. 30 personen. Het uitgangspunt is dat de masterclasses doorgaan als er 25 man zijn aangemeld.

Locatie

De masterclasses vinden plaats op TIAS School for Business and Society, Tilburg University.

Data

De vier masterclasses vinden plaats op 26 oktober 2017, 23 november 2017, 18 januari 2018 en 15 februari 2018. Tijdstip: van 14 tot 18 uur.

Inschrijven

Schrijf je hier in voor de masterclasses.