Vereniging 3.0 in de praktijk

13 dec 2017

Het model vereniging 3.0 bestaat nu ruim drie jaar. Veel verenigingen benoemen zichzelf als 3.0 of herkennen zich in een mix van 1.0, 2.0 en 3.0. Voor ons is het interessant dat we, door het werken met het model, steeds beter zien hoe en waar verenigingen het model echt kunnen gebruiken om de route naar de toekomst te ontwikkelen.

Er zijn trends waar alle verenigingen een antwoord op moeten vinden. De wereld van verenigingen verandert snel. Dalende ledenaantallen, kritische leden en de behoefte aan zichtbaarheid en toegevoegde waarde maken dat veel verenigingen hun rol fundamenteel herijken. De
noodzaak hiertoe wordt versneld door maatschappelijke ontwikkelingen zoals individualisering, informalisering en zelforganisatie en wordt versterkt door een terugtredende overheid en elkaar steeds sneller opvolgende technologische ontwikkelingen.

In de praktijk zien we dat verenigingen onderscheidend inspelen op deze ontwikkelingen. Een klassieke reactie van verenigingen is om activiteiten te verbreden en leden binnenboord te houden.

Lees hier verder

Meer weten over Vereniging 3.0 in de praktijk?
Neem dan contact op met onze medewerkers