Zoek binnen onze kennisbank

Naar bijvoorbeeld documenten, whitepapers, publicaties

Actualiteiten en trends die leven bij belangenverenigingen uit Brench!
Marloes Rijken

artikel

Met het Brench-platform bieden we verenigingen de gelegenheid zich te "brenchmarken" op toekomstige ontwikkelingen en de band met leden te versterken. Zo biedt de benchmark al data van zo'n 250 verenigingen met vele kenmerken. Sinds kort kunnen verenigingen via Brench! ook prioriteits- en behoeftepeilingen doen bij hun achterban.

Op www.brench.nl kunnen verenigingen zich aanmelden voor de benchmark en meer informatie vinden over een ledentevreidsonderzoek.
Naast een standaard ledentevredenheidsonderzoek hebben verenigingen ook de mogelijkheid te kiezen voor een maatwerkoplossing.

Wilt u weten aan welke diensten uw leden behoefte hebben? Zijn uw diensten relevant voor uw (groepen) leden? Door middel van een dienstverleningsonderzoek kunt u antwoord krijgen op deze vragen.

Download publicatie

2017-05/jaarverslag-2014-actualiteiten-en-trends-die-leven-bij-belangenverenigingen-uit-brench-.pdf pdf