Zoek binnen onze kennisbank

Naar bijvoorbeeld documenten, whitepapers, publicaties

Algemene Ledenvergadering in tijden van crisis
John Griep

whitepaper

Het is voor een vereniging een wettelijke plicht om minimaal één keer per jaar een algemene (leden)vergadering te beleggen. In de statuten is vastgelegd hoe vaak en op welke wijze een algemene vergadering moet worden belegd. Het voorleggen van jaarverslag, balans en staat van baten en lasten ter goedkeuring aan de leden is wettelijk verankerd.

De wet gaat daarbij uit van een vergadering waarbij leden fysiek aanwezig zijn.
Maar wat nu als die vergadering niet fysiek kán plaatsvinden omdat de overheid bijvoorbeeld alle bijeenkomsten heeft verboden, zoals nu het geval is tijdens de coronacrisis? Kan die vergadering dan tóch doorgaan? Zo ja, hoe dan?

Op al deze vragen en meer, wordt in dit paper een antwoord gegeven waarbij we tevens handreikingen doen voor het organiseren van digitale vergaderingen.

Download publicatie

Na het invullen en verzenden van uw gegevens ontvangt u een mail met een link waar het document te downloaden is