Zoek binnen onze kennisbank

Naar bijvoorbeeld documenten, whitepapers, publicaties

Branchevereniging 3.0
Van Spaendonck BrancheAdvies

artikel

Samenwerken, dat doen we sinds jaar en dag binnen organisaties en binnen en tussen teams. Altijd gericht op een topprestatie. Als we kijken hoe we daar als Van Spaendonck ons vak van hebben gemaakt kunnen we natuurlijk teruggrijpen op de tijd van de oprichting. Veel interessanter zijn echter de huidige en toekomstige tijd. Van Spaendonck BrancheAdvies maakt gebruik van een model om de ontwikkeling binnen de vereniging inzichtelijk te maken.

De motivatie en vorm van een lidmaatschap is sterk aan het veranderen. Leden zijn bezig met het 'What's in it for me?' vraagstuk, terwijl branche- en beroepsverenigingen zich buigen over de enorme hoeveelheid branche- en netwerkkennis en een arsenaal aan diensten voor hun leden. De kunst is die enorme branchekennis dusdanig in te zetten, dat ook die doorgaans positief kritische innovatieve ondernemer trots meehelpt in de gezamenlijke doelstellingen.

De ontwikkeling van verenigingen op verschillende deelgebieden wordt in onderstaande afbeelding weergegeven.

Meer weten over Branchevereniging 3.0?
Neem dan contact op met onze medewerkers

Download publicatie

2017-05/jaarverslag-2014-branchevereniging-3.0-competenties-belangenorganisaties-.pdf pdf