Zoek binnen onze kennisbank

Naar bijvoorbeeld documenten, whitepapers, publicaties

De Polder overleeft
mr. Anita van der Schuur

artikel

Een van de meest praktische en bekende uitwerkingen van het polderoverleg is de arbeidsvoorwaardenvorming in een cao 80% van de werknemers in Nederland valt onder een cao. Er is een lange periode geweest waarin minder cao’s werden afgesloten. Daarnaast zien we dat niet alle vakbonden partij bij de cao blijven, respectievelijk dat nieuwe partijen aanschuiven. Kleinere vakbonden lijken op de veranderingen int e spelen. Daarnaast mengen, richting de landelijke verkiezingen in 2017, ook steeds meer politieke partijen zich weer in de discussie van de zin en onzin van de cao en met name het instrument van algemeen verbindend verklaren. Wordt dit toch de dood van de polder?

Download publicatie

De polder overleeft pdf