Zoek binnen onze kennisbank

Naar bijvoorbeeld documenten, whitepapers, publicaties

Jacco Vonhof en Jeroen de Heer laten ondernemers ondernemen

artikel

Ondernemers weten vaak prima waar ze heen willen met hun organisatie. Ze bestaan bij de gratie van goede keuzes maken om de continuïteit van het bedrijf te borgen.

Maar er komt heel wat op de mkb’er af waar ze dagelijks mee moeten dealen. Gelukkig hoeven ze het niet allemaal alleen te doen. Jacco Vonhof
(voorzitter van MKB-Nederland) en Jeroen de Heer (directievoorzitter van de Van Spaendonk Groep) zitten allebei (pas) een aantal maanden op hun functie. Ze wisselen van gedachten en laten vliegers op.

Vonhof begint: “Ondernemers zijn gewone mensen. Met kinderen, vrienden en een baan. Ze hebben ondernemende kwaliteiten waarmee ze een bedrijf aan de gang hebben gebracht. Ze leveren toegevoegde waarde, zorgen voor banen. Deze ondernemers betalen belasting zodat Nederland mooier gemaakt kan worden. Daar moeten we zuinig op zijn. Bij alles wat er in Den Haag of Brussel bedacht wordt, toetsen we dit op het mkb.”

De Heer staat hier volledig achter. “Wij vragen ondernemers continu waar ze wakker van liggen, wat ze nodig hebben. En hoe wij daarbij kunnen helpen. Denk alleen al aan complexe wet- en regelgeving waar ze vaak tegenaanlopen.” Vonhof haakt in: “Regels worden bedacht om te voorkomen dat slechte mensen slechte dingen doen. Die goedbedoelde regels moeten niet voorkomen dat goede mensen goede dingen doen.” De heren kijken vooral waar goedbedoelde regels verkeerd uitpakken. “Behalve de mkb-toets heeft MKB-Nederland bij minister Wiebes van EZK aangedrongen op een impact-analyse waarbij de klimaatmaatregelen doorgelicht worden op hun impact op mkb-bedrijven.”

Samen kom je verder
Waar MKB-Nederland als belangenbehartiger optreedt voor de ondernemer is Van Spaendonck vooral dienstverlener voor deze doelgroep. Dat betekent dat MKB-Nederland en Van Spaendonck ontwikkelingen delen en de ondernemer helpen om mogelijkheden te creëren en ondernemers op bijvoorbeeld innovaties voor te bereiden. De Heer: “We zien elkaar regelmatig en wisselen ontwikkelingen en trends uit. Helpen elkaar waar het kan. We zien duidelijk waar elkaars toegevoegde waarde zit. We onderzoeken nu waar we nog meer kunnen samenwerken om de positie van de ondernemer te versterken. Dat vind ik ook wel het mooie van Van Spaendonck: dat we niet alles voor ons zelf houden, maar willen en kunnen delen met zo’n maatschappelijke speler van belang. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder".

Download hieronder het hele artikel.

Download publicatie

2019-05/jacco-en-jeroen.pdf pdf