Zoek binnen onze kennisbank

Naar bijvoorbeeld documenten, whitepapers, publicaties

Ondernemers die zich verenigen innoveren meer!

artikel

Recent onderzoek toont aan dat bedrijven die lid zijn van een branchevereniging meer innovatie laten zien. Dat is voor sommigen een verrassende uitkomst, want de traditionele opvatting is dat brancheorganisaties vanuit hun beschermende rol soms innovatie afremmen.

Toch zien we in de dagelijkse praktijk dat steeds meer verenigingen hun rol nemen om de sector of het beroep duurzaam te ontwikkelen. Waar zit ‘m dat in? Gaat het vooral om het bij elkaar brengen van samenwerkingspartners? Of doet een “innovatieve” vereniging meer? En is het eigenlijk echt wel zo dat samenwerking de innovatieperformance verbetert?

Als 100-jarige kun je je een expert in samenwerking noemen, maar is het ook goed om deze stelling aan nader onderzoek te onderwerpen. Daarom ook hebben we als Van Spaendonck de samenwerking gezocht met de Tilburg School of Economics and Management (TISEM), aldus directielid Carmen de Jonge. Zeker MKB ondernemers in de huidige tijd zullen hun hulpbronnen om tot vernieuwing en innovatie te komen steeds vaker buiten zich zelf moeten zoeken. Digitalisering, robotisering, Artificial Intelligence, block chain, we kunnen ons amper voorstellen wat voor invloed dat heeft op jouw eigen bedrijf, je zult wel moeten samenwerken om je voor te bereiden op de toekomst.

Daar worden vele netwerken voor op- en uitgebouwd; in de eigen nabijheid, met toeleveranciers en afnemers, maar ook die “aloude verenigingsstructuur” blijkt aan de innovatiekracht bij te dragen. En waar sommige verenigingen tanende zijn en leden de toegevoegde waarde van de collectieve belangenbehartiging de rug toekeren, weten andere samenwerkingsverbanden zelf het initiatief te nemen om tot nieuwe innovatieve verbanden te komen. Tim de Leeuw en Ivan Pouwels, die vanuit zijn dagelijkse Branche- Advies-praktijk het Vereniging 3.0 model heeft ontwikkeld en
zijn promotie richt op innovatieve samenwerking, zijn binnen TiSeM met deze vraag aan de slag gegaan. Op basis van een database met gegevens van ruim 6700 bedrijven uit zes sectoren in 28 EU landen is een analyse gemaakt waarin de relatie tussen innovatieve prestaties en het lidmaatschap van een brancheorganisatie is onderzocht.

Download hieronder het hele artkel.

Download publicatie

2019-05/verenigde-ondernemers-meer-innovatie.pdf pdf