Zoek binnen onze kennisbank

Naar bijvoorbeeld documenten, whitepapers, publicaties

Verenigen met platformen
Ivan Pouwels en Jeanne Hoogers

artikel

Digitale platformen concurreren met verenigingen, bieden bruikbare tools en diensten, versterken leden of drukken ze uit de markt. Hoe kun je ze begrijpen en gebruiken?

Er zijn veel maatschappelijk-economische trends die impact hebben op de positie van verenigingen. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen als de terugtredende overheid, informalisering en de veranderende rol van instituties. Twee van de meest impactvolle ontwikkelingen zijn ongetwijfeld:

A De zogenaamde ‘zelforganisatie’: ondernemers, organisaties, burgers, patiënten, klanten zijn steeds beter in staat om binnen een zelfgekozen, spontane, en veelal digitale structuur, samen te werken om bijvoorbeeld kennis uit te wisselen, diensten aan te bieden, collectief voordeel te bereiken of invloed uit te oefenen. Soms komen deze structuren op het domein dat traditioneel toebehoort aan verenigingen.

B Een toenemende ‘verandersnelheid van verdienmodellen van leden’: als gevolg van technologische ontwikkelingen en ‘disruptives’, worden verdienmodellen van leden steeds korter houdbaar. Leden vragen aan hun verenigingen om hierop te anticiperen (tegen te houden, mogelijk te maken, te ondersteunen, et cetera

In relatie tot deze twee ontwikkelingen wordt vaak gerefereerd aan het fenomeen ‘digitale platformen’. Zowel in het faciliteren van ontmoeting en samenwerking als in het collectief ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, kunnen digitale platformen een belangrijke rol spelen

Het volledige artikel uit VM Magazine "Verenigen met platformen' lezen? Klik op Download artikel.

Meer weten over Verenigen met platformen?
Neem dan contact op met onze medewerkers

Download publicatie

vm-3.2018-04-verenigen-met-platformen.pdf pdf