Zoek binnen onze kennisbank

Naar bijvoorbeeld documenten, whitepapers, publicaties

Vereniging is unieke innovatie-intermediair
Ivan Pouwels, Tim de Leeuw

artikel

Heeft het lidmaatschap van een branchevereniging effect op de innovatieve prestaties van leden? We denken van wel, maar klopt het ook? Tijd voor wetenschappelijk onderzoek.

Voor een wetenschappelijk artikel over de rol van brancheverenigingen in innovatie, zoals het faciliteren van samenwerking, hebben we veel relevant eerder onderzoek en theorie bestudeerd, hypothesen geformuleerd en getoetst aan een grote database met gegevens over bedrijven in de EU. In dit artikel geven we een voorproefje van de resultaten.

Het klopt!
Ons onderzoek bevestigt dat bedrijven die lid zijn van een branchevereniging meer innovatie laten zien. Dat is voor sommigen een verrassende uitkomst, want je kunt net zo goed denken dat brancheorganisaties vanuit hun beschermende rol nu niet bepaald innovatie stimuleren. Maar wij zien steeds meer dat verenigingen hun rol nemen om de sector of het beroep duurzaam te ontwikkelen – zoals we dat ook aangeven in het model Vereniging 3.0 – en dan is die samenhang weer niet zo gek.

Interessant blijft om te zien waar dit in zit. Gaat het vooral om het bij elkaar brengen van samenwerkingspartners? Of
doet de vereniging meer? En is het eigenlijk echt wel zo dat samenwerking de innovatieperformance verbetert? We hebben dit stapsgewijs onderzocht door vier hypothesen te formuleren en te toetsen:

• Hypothese 1
Het lidmaatschap van een branchevereniging hangt positief samen met innovatieve prestaties.

• Hypothese 2
Het lidmaatschap van een brancheorganisatie hangt positief samen met samenwerking tussen organisaties.

• Hypothese 3
Samenwerking tussen organisaties hangt samen met innovatieve prestaties.

• Hypothese 4
Het effect van de branchevereniging op het innovatieve gedrag van de leden komt deels tot stand door samenwerking – de vereniging doet dus meer.

Het volledige artikel uit VM Magazine 'Vereniging is unieke innovatie-intermediair' lezen? Klik op Download artikel.

Download publicatie

2019-03/vm-1.2019-10-innovatie-en-intermediair.pdf pdf