Over Kenniscentrum Icoon

Kenniscentrum ICOON (Innoveren - Coöpereren - Ondernemen) richt zich op het verzamelen, initiëren, ontwikkelen en verspreiden van kennis over samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen, branches en beroepen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op nieuwe samenwerkingsverbanden en de verkregen kennis wordt gebruikt om inzicht te bieden in het functioneren, de waarde en de toekomst van die samenwerkingsverbanden.

Leerstoel Innovatieve Samenwerking
Van Spaendonck en TIAS School for Business & Society zijn de initiatiefnemers van deze leerstoel. Zij zien dat samenwerking zich razendsnel en in allerlei vormen ontwikkelt en het draagvlak voor vernieuwing verstevigt. Samenwerkingsverbanden vormen immers het hart van onze economie.

Onderzoek naar samenwerking
De leerstoel Innovatieve Samenwerking gaat samenwerking in de breedste zin onderzoeken: formeel en informeel; op lange en korte termijn; tussen profit, non-profit en overheid. Uiteindelijk zal dit ons meer inzicht brengen in het functioneren van de economie.
dr. Ferry Koster is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Leerstoel Innovatieve Samenwerking van TIAS School for Business & Society en Van Spaendonck.

Kenniscentrum ICOON is powered by Van Spaendonck.

Kijk voor meer informatie op
www.kenniscentrumicoon.nl