Denise van Bemmel

adviseur

Denise heeft een achtergrond als arbeidssocioloog en is sterk in het onderzoeken van en adviseren op professionele relaties/verhoudingen binnen en tussen organisaties. Ze signaleert en definieert ontwikkelingsmogelijkheden voor verenigingen die aansluiten op de behoeften van de leden, de markt en de interne organisatie. Enthousiast en gedreven om tot oplossingen en innovatie te komen waarbij bruggen geslagen worden tussen belangen en behoeften van partijen. Dit doet zij door de inzet van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek maar ook door haar inter-persoonlijke sensitiviteit, creativiteit en analytisch vermogen.

Naast haar werk voor BrancheAdvies is Denise buitenpromovendus onder de leerstoel 'Innovatieve Samenwerkingsrelaties' (Van Spaendonck-leerstoel). Binnen kenniscentrum ICOON richt ze haar onderzoek op ‘leren innoveren binnen kennisintensieve allianties’ Concepten als kenniscreatie, sociaal kapitaal, leiderschap en R&D staan hierin centraal.