mr. Roelf van Run

adviseur

Roelf van Run is gepokt en gemazeld binnen brancheverenigingen en aanpalende organisaties. Hij is in vele sectoren van het bedrijfsleven werkzaam geweest.

Geleidelijk is de zorgsector zijn "speelveld" geworden. Kennis over de sector is bij hem ruimschoots voorhanden. Sleutelwoorden zijn strategie, positionering, belangenbehartiging, netwerken en woordvoering maar ook maatschappelijke betrokkenheid en relevantie.

De zorg, complex en indrukwekkend tegelijkertijd, is in verandering. Bedrijfsmatig denken en werken onder niet altijd heldere publieke randvoorwaarden. Balanceren tussen individualisering en solidariteit, tussen vrije keuzes, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Dynamisch door ruimte voor vernieuwing enerzijds en behoudend door gevestigde belangen anderzijds. Roelf van Run is graag uw gesprekspartner.