Rick Bollen

adviseur

Rick heeft ervaring in het coördineren van voortdurende verbetertrajecten en het gebruiken van management strategieën zoals Lean en Six Sigma. Procesmatig en analytisch organisatievraagstukken ontleden om vervolgens nieuwe kansen te ontdekken en gedeelde waarde te genereren, daar ligt de meerwaarde. Zijn vaardigheden komen goed van pas in de analyses van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Deze weet Rick prima toe te spitsen naar de organisaties waarin hij adviseert.