Onze aanpak

De wereld om ons heen verandert. Om als branche- of beroepsorganisatie onder deze omstandigheden toegevoegde waarde te kunnen blijven bieden voor uw leden en stakeholders, is het nodig om scherp te blijven reflecteren op de ontwikkeling van de organisatie. Het bestuur en bureau moeten voorop lopen, perspectief creƫren en keuzes maken voor de te volgen koers.

We adviseren uw branche- of beroepsvereniging over de problemen of vragen binnen uw vereniging. Op strategisch, maar ook tactisch niveau. Onze adviezen dragen bij aan de ontwikkeling van uw vereniging. Voor iedere vereniging met een eigen resultaat.

Onze adviezen beslaan verschillende stappen in het proces van probleemstelling tot het daadwerkelijke advies. We stemmen het probleem af en stellen een aanpak voor om tot een oplossing te komen. Deze aanpak kan uit verschillende processtappen bestaan, zoals het uitvoeren van een analyse van de huidige situatie, het uitvoeren van een kwantitatief ledenonderzoek, een werkgroepsessie of een sessie met het bestuur. Zo kunnen de resultaten van een ledenonderzoek bijdragen om beter onderbouwde keuzes te maken. Deze resultaten kunnen ook zaken aan het licht brengen die je liever niet wilt horen, maar bekijk het van de positieve kant, het geeft je mogelijkheden om betere aansluiting te vinden bij je leden.

Van Spaendonck BrancheAdvies levert standaard producten zoals een ledentevredenheidsonderzoek, stakeholderonderzoek, contributieanalyse en de ontwikkeling van een strategisch beleidsplan of meerjarenplan. Via Brench! kunt u kosteloos uw vereniging benchmarken met meer dan 200 andere verenigingen.

Samen met TIAS Business School hebben wij de Van Spaendonck-leerstoel opgericht, van waaruit onafhankelijk onderzoek naar verenigingen wordt gedaan. We delen graag de resultaten over 'de vereniging van de toekomst' met u via een lezing, workshop, training of via onze publicaties.