Diverse scenario’s contributieregelingen voor Cedris n.a.v. ontwikkelingen in onder andere wetgeving

Cedris

Vraag van de opdrachtgever

Welke financiële gevolgen hebben de ontwikkelingen in de Participatiewettrajecten voor mijn leden? Welke wijzigingen in de huidige contributieregeling zijn er nodig? En hoe zorgen we dat de impact van deze veranderingen voor de leden beperkt blijft?

Het project

De ontwikkelingen door de Participatiewet, andere rolverdeling voor de Gemeenten en de andere vorm van de sociale werkbedrijven maken dat Cedris haar huidige contributieregeling aan moet passen zodat deze beter aansluit op de markt. Hierbij vroeg Cedris zich af welke aanpassingen het best passend zijn bij de marktdynamiek en welke vormen van contributieregelingen er bestaan en worden ingezet door andere (soortgelijke) verenigingen.

Door middel van een gespreksronde met stakeholders en een vergelijkend onderzoek, hebben we diverse scenario's geschetst die mogelijkheden m.b.t. grondslagen en nieuwe verdienmodellen inzichtelijk maakten. Op basis van deze scenario's is een voorkeursvariant gekozen die:

  • resulteert in een optimale en toekomstbestendige contributieregeling voor de vereniging;
  • bijdraagt aan meer eenvoud, inkomsten en structuur;
  • inspeelt op nieuwe ondernemingsvormen en dienstverleningen van sociale werkbedrijven;
  • en toegang biedt tot andere, nieuwe soorten leden.

Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. De leden van Cedris bieden werk voor mensen met een beperking, in opdracht van rijk en gemeenten en in samenwerking met het bedrijfsleven. De branchevereniging richt zich voor haar leden op kennisontwikkeling, dienstverlening en belangenbehartiging. Cedris verzorgt continu een strategische lobby bij de landelijke overheid. In dit kader wordt nauw samengewerkt met stakeholders en shareholders, waaronder Divosa, VNG, ABU en Locus. Op deze wijze optimaliseert Cedris ook de ontwikkeling en innovatie in de branche en komt zij op voor de belangen van haar leden.

Bekijk ook de website op: www.cedris.nl