Evaluatie contributiesystematiek en ontwikkeling alternatieve contributiegrondslag, naar een optimale contributieverdeling voor Nederlandse Brouwers

Nederlandse Brouwers

Vraag van de opdrachtgever

Op welke wijze kan de contributiesystematiek beter aansluiten bij de door het bestuur gestelde criteria voor een optimale verdeling van contributiebijdragen?

Het project

De Nederlandse Brouwers financieren de activiteiten van de vereniging voor het overgrote deel plaats op basis van contributie. Zij vroeg zich daarom af op welke wijze haar contributiesystematiek beter aansluit op de criteria die de bestuursleden ten grondslag leggen aan een goede contributiesystematiek. Hierbij is het van belang dat de verhouding contributie en toegevoegde waarde in balans is.

Door middel van een evaluatie van de huidige systematiek (met behulp van een kwantitatieve analyse en gespreksronde) en een benchmark met soortgelijke verenigingen is er een nieuwe contributiegrondslag gekozen die toekomstbestendig is.

Nederlandse Brouwers is de overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van tien in Nederland gevestigde bierbrouwerijen die samen verantwoordelijk zijn voor ruim 95% van de bierproductie in Nederland: Alfa Brouwerij, Bavaria N.V., Budelse Brouwerij B.V., Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V, B.V. Gulpener Bierbrouwerij, Heineken Nederland B.V., AB InBev Nederland N.V., Brouwerij De Leckere, Lindeboom Bierbrouwerij B.V. en Texelse Bierbrouwerij B.V.

Bekijk ook de website op: www.nederlandsebrouwers.nl