Herijking van de koers en opstellen van een strategisch beleidsplan, naar een toekomstbestendige KHN, en Implementatie KHN 3.0

Koninklijke Horeca Nederland

Vraag van de opdrachtgever

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren? En hoe blijft de vereniging relevant voor haar leden? Op welke wijze moet het bedrijf worden ingericht om op de toekomstige uitdagingen en behoeften in te kunnen spelen?

Het project

Momenteel werkt KHN aan een vereniging 3.0. KHN wil samen met haar leden, de ledenraad, het landelijk bestuur en het bedrijf werken aan een strategisch beleidsplan waarin de koers voor de komende jaren wordt vastgelegd. Van Spaendonck BrancheAdvies begeleidt KHN in de herijking van de koers als ook het opstellen van een strategisch beleidsplan. Daarbij wordt aandacht besteed aan de strategische agenda voor de komende jaren. Ook wordt bekeken welke aanpassingen nodig zijn in de verenigingsorganisatie en het verdienmodel om de vereniging hierbij aan te laten sluiten. Om te zorgen dat het bureau efficiënt en toegerust is om de agenda te realiseren worden aanpassingen in het bedrijf overwogen.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is dé branchevereniging voor de horeca. Met 245 afdelingen door heel Nederland vertegenwoordigen ze bijna 20.600 horecaondernemers met ruim 230.000 medewerkers. Ze maken zich sterk voor een professionele en toekomstbestendige horeca.

Bekijk ook de website op: www.khn.nl