Herinrichting organisatie Netbeheer Nederland aan de hand van een kwalitatieve stakeholder analyse

Netbeheer Nederland

Vraag van de opdrachtgever

Welke positionering heeft de vereniging op dit moment bij haar stakeholders? Dus hoe worden de positie als belangenorganisatie, de lobby en de participatie en coproductie van Netbeheer Nederland beoordeeld door de omgeving?

Het project

De omgeving van elektriciteit- en gasnetbedrijven is continu in beweging. De ontwikkelingen hebben consequenties voor de positie en inrichting van de Energiezaak en haar leden Netbeheer Nederland en EnergieNed. Netbeheer Nederland wil voorbereid zijn op komende veranderingen en pro-actief haar positie bepalen en heeft daarom gevraagd een drietal varianten door te rekenen en hiervan de consequenties voor de verenigingsstructuur, inrichting van de bureauorganisatie en de vestigingslocatie te bepalen.

Voor Netbeheer Nederland hebben we een kwalitatieve stakeholder analyse uitgevoerd. De analyse is uitgevoerd tegen de achtergrond van een professionalisering van de PA- en communicatiefunctie van Netbeheer Nederland. Doelstelling was de accountability van de belangenbehartiging binnen de eigen organisatie te versterken. Vanuit die opzet wilde Netbeheer Nederland een duidelijker beeld krijgen van de positionering van Netbeheer Nederland bij een vijftiental stakeholders. Uiteindelijk is een voorkeursvariant gepresenteerd die zorgt voor herinrichting van de organisatie. De herinrichting heeft geleid tot een zelfstandige positie van Netbeheer Nederland.

Netbeheer Nederland is de brancheorganisatie van alle elektriciteit- en gasnetbedrijven. Ze zet zich maximaal in om de belangen van een betrouwbare, veilige, duurzame en betaalbare energievoorziening tot uiting te brengen.

Bekijk de website op: www.netbeheernederland.nl