Het ontwikkelen van een onderscheidend en herkenbaar kenniscentrum als dienst voor leden van de FMS

Federatie Medisch Specialisten

Vraag van de opdrachtgever

Welke diensten gaat het kenniscentrum aanbieden om onderscheiden en herkenbaar te zijn? En hoe moet het kenniscentrum worden ingericht en gepositioneerd ten opzichte van de FMS?

Het project

De FMS heeft recentelijk de juridische dienstverlening onttrokken uit de beleidsstructuur en geconcentreerd in een zelfstandige afdeling (gezamenlijk met de Infodesk, Ledenbeheer en Verenigingszaken). Naast de organieke positionering overwoog de FMS ook de inhoud (en daarmee de omvang en de toegevoegde waarde) van haar dienstverleningsaanbod te actualiseren. Centraal in deze heroverweging stond de wens van FMS om een kenniscentrum te ontwikkelen en deze zichtbaar en transparant in de markt te zetten. Dit kenniscentrum moest onderscheidend en herkenbaar zijn en toegevoegde waarde bieden bovenop de dienstverlening die door de wetenschappelijke verenigingen en andere partijen wordt aangeboden.

BrancheAdvies ondersteunde de FMS bij de ontwikkeling van het kennis- en dienstencentrum. Daarnaast assisteerden wij bij het maken van de goede strategische en tactische keuzes met betrekking tot de inrichting van het kenniscentrum. De basis hiervoor is gevormd door een inventarisatie van de vraag / behoeften bij de leden en (potentiële) afnemers van het kenniscentrum en een analyse van het aanbod aan gelijksoortige of aanverwante diensten door derden. Samen met een gedegen inzicht in het huidige gebruik, de kwaliteit, kosten, opbrengsten en daarmee de toegevoegde waarde van de huidige diensten, ontwikkelden wij samen met de Federatie en eventuele derden een nieuw concept van het kennis- en dienstencentrum.

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) is dé beroepsvereniging voor en door medisch specialisten. De FMS vertegenwoordigt bijna 11.000 (aankomend) medisch specialisten. Bij het FMS-bureau werken ongeveer 60 medewerkers. Kerntaken van de FMS bestaan uit belangenbehartiging, kwaliteitsverbetering en dienstverlening. Individuele dienstverlening concentreert zich voornamelijk rondom juridische dienstverlening, rechtsbijstand en financiële advisering. Daarnaast biedt de FMS ook ledenvoordelen in de vorm van informatieverstrekking en kortingen (collectieve inkoop).

Bekijk de website op: www.demedischspecialist.nl