Ledenbevraging NVS-NVL die verder gaat dan een ledentevredenheidsonderzoek

NVS-NVL – vereniging voor alle begeleiders in het vo en mbo

Vraag van de opdrachtgever

Biedt de vereniging voldoende toegevoegde waarde voor haar leden? En komt NVS-NVL voldoende tegemoet aan de behoeften van begeleiders in het onderwijs, zowel voor leden als niet-leden?

Het project

De NVS-NVL wil een kompas zijn voor begeleiders in het onderwijs, om samen leerlingen te begeleiden naar hun optimale toekomst. Om deze rol te kunnen waarmaken, wilde de NVS-NVL achterhalen wat er speelt aan vraagstukken bij de achterban en wat de rol is die leden zien weggelegd voor de vereniging.

NVS-NVL koos hiermee voor een ledenbevraging die verder gaat dan een ledentevredenheidsonderzoek. De uitkomsten van de enquête gaven daarmee niet alleen een beeld van de waardering van de vereniging en haar aanbod, maar gaven met name inhoudelijk richting aan de strategische koers. De NVS-NVL heeft een meer helder beeld van haar toegevoegde waarde voor de leden en heeft hiermee concreet handvatten gekregen voor het inrichten van haar kerntaken.

NVS-NVL staat voor Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders. De NVS-NVL is de onderwijsvereniging in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voor decanen, mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren. Door deze krachtenbundeling zijn alle aspecten van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en sociaal-emotionele begeleiding samengebracht in één vereniging.

Bekijk ook de website op: www.nvs-nvl.nl