Ledengroep-specifieke dienstenpakketten voor de BNA

Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus

Vraag van de opdrachtgever

Op welke wijze kan de vereniging haar activiteitenaanbod verder ontwikkelen? Welke behoeften hebben leden en in hoeverre verschillen die per type leden? En hoe vertalen deze behoeften zich in concrete service/dienstenpakketten?

Het project

BNA bevond zich in een fase van herbezinning. Voor de BNA geldt dat, evenals voor veel andere brancheorganisaties, zij toegevoegde waarde wil blijven bieden aan haar leden en relevant wil zijn voor alle ledensegmenten. Aanscherping van het dienstenpakket van de BNA, in brede zin, was nodig om meer toegevoegde waarde per lid te kunnen bieden.

Hiervoor hebben we een aantal telefonische interviews en een ledenenquête uitgevoerd waar de behoeften van de verschillende ledengroepen duidelijk werden. In aanvulling op de behoeftepeiling is er een PMC-matrix opgesteld. Uit deze PMC-matrix komen nieuwe combinaties van diensten en ledengroepen naar voren. De ledengroepen zijn opgesteld door middel van een analyse naar kenmerkende eigenschappen binnen het ledenbestand van de BNA. Kenmerkende ledengroepen zijn benoemd. Aan iedere ledengroep is vervolgens een dienstenpakket toegekend.

Bijna 1300 architectenbureaus zijn verenigd in de BNA, de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus. De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving. De kerntaken van de BNA richten zich op een breed scala van diensten, zowel gericht op ondersteuning van het individuele lid in zijn of haar beroepsuitoefening, als het organiseren van het collectief door het behartigen van de maatschappelijke en culturele positie van architect en architectuur en het ordenen en ontwikkelen van de branche.

Bekijk de website op: www.bna.nl