Ledenonderzoek naar toegevoegde waarde om strategie te bepalen voor Thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org

Vraag van de opdrachtgever

Hoe kan de vereniging toegevoegde waarde (blijven) leveren aan haar leden? Welke ontwikkelingen spelen er voor de leden en hoe kan het dienstenaanbod daarop inspelen?

Het project

Het keurmerk Thuiswinkel Waarborg is voor de leden een belangrijke motivator om lid te worden. Daarnaast bieden ze ook een breed aanbod van diensten en producten aan. Thuiswinkel.org beraamt zich op de toekomst en de koers van de vereniging. Het maken van keuzes over het toekomstig aanbod richting haar leden is hier een onderdeel van.

Door middel van een aantal gesprekken met leden op locatie is er informatie opgehaald. Welke marktontwikkelingen zien de leden? Hoe spelen ze hier op in? Welke rol kan de vereniging hierin vervullen? En wat zijn behoeften en ervaringen met betrekking tot Thuiswinkel.org? Met behulp van deze input en onze ervaring is er een ledenonderzoek opgesteld om inzicht te krijgen in de mening van alle leden. De vragenlijst is afgestemd met Thuiswinkel.org waarna de leden online de mogelijkheid hebben gekregen de vragenlijst in te vullen. De resultaten van dit onderzoek leveren Thuiswinkel.org input op om de strategie voor de komende jaren te bepalen.

Thuiswinkel.org is een belangenvereniging en digital commerce-netwerk voor ondernemers en (web)winkels die producten en/of diensten verkopen. Ze behartigen de belangen van zo’n 2200 webwinkeliers op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast bieden ze juridisch advies, een netwerk en kennisuitwisseling aan hun leden.

Bekijk de website op: www.thuiswinkel.org