Ledentevredenheidsonderzoek en toetsen van toegevoegde waarde FNRS

Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra

Vraag van de opdrachtgever

Hoe presteert de verenging? En hoe denken de leden over de speerpunten van de FNRS?

Het project

Met een nieuwe koers en het op poten zetten van ‘de nieuwe FNRS’ als een organisatie die zowel branchevereniging, belangenbehartiger als dienstverlener is wilde de FNRS haar toegevoegde waarde toetsen onder haar leden. Daarnaast hecht FNRS veel waarde aan de mening van haar leden over de drie speerpunten (belangenbehartiging, dienstverlening en brancheontwikkeling) maar ook de communicatie, de activiteiten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

In 2016 is hiervoor een ledentevredenheidsonderzoek uitgevoerd via Brench! Met een respons van bijna 33% is de enquête zeer goed ingevuld en geeft daarom een goed beeld van de prestaties en verbeterpunten van de FNRS. De resultaten zijn teruggekoppeld aan de leden en geven de vereniging input om haar toegevoegde waarde te vergroten.

De FNRS (Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra) is de brancheorganisatie voor professionele hippische ondernemers in Nederland. Op 14 december 1930 is de federatie opgericht. De FNRS behartigt de belangen van ondernemers richting externe partijen, biedt individuele diensten aan leden en werkt aan de ontwikkeling van de branche. Centrale thema’s zijn kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid.

Bekijk ook de website op: www.fnrs.nl/