Nauwe betrokkenheid van bureauorganisatie VOB bij opstellen nieuw verenigingsbeleidsplan

Vereniging van Openbare Bibliotheken

Vraag van de opdrachtgever

Op welke activiteiten moet de vereniging focussen? Wat betekent dit voor de inrichting van de vereniging en het bureau? En hoe kan de bureauorganisatie betrokken worden bij het bepalen van de inhoud van het verenigingsbeleidsplan?

Het project

Sinds de vorming van de nieuwe VOB is er veel veranderd, zowel binnen de sector als daarbuiten. Sinds de fusie per 1 januari 2011 met WOB heeft de VOB vervolgstappen gezet naar een professionele branchevereniging. Ter uitwerking van de nieuwe agenda voor de toekomst en het aanbrengen van focus in de activiteiten van de VOB werd gestreefd naar het opstellen van een verenigingsbeleidsplan. Op basis van deze focus werd de inrichting van de vereniging en het bureau opnieuw bezien.

Om tot een verenigingsbeleidsplan te komen hebben we allereerst ondersteuning geboden bij het opstellen van het plan van aanpak, om er voor te zorgen dat de leden van de vereniging betrokken werden bij de totstandkoming van het plan. Daarnaast zijn de interne werkwijzen van de vereniging geanalyseerd volgens de SWOT-methode, aangevuld met korte individuele gesprekken met de bureaumedewerkers. De inhoud voor het verenigingsbeleidsplan is vervolgens door middel van een actieve rol van de bureauorganisatie opgesteld en verwerkt.

Ap de Vries van de VOB vertelt over de ontwikkelingen binnen zijn branche en zijn ervaringen met Van Spaendonck BrancheAdvies in dit artikel.

De Vereniging van Openbare Bibliotheken is de Nederlandse brancheorganisatie van openbare bibliotheken en provinciale serviceorganisaties. De VOB behartigt de gezamenlijke belangen van ruim 160 leden, met het accent op de materiƫle belangen. Daarnaast neemt zij verantwoordelijkheid voor het functioneren van het netwerk van bibliotheekvoorzieningen. Versterking van de maatschappelijke rol van de leden staat centraal.

Bekijk de website op: www.debibliotheken.nl