Beroepsorganisatie 3.0

NBA

Vraag van de opdrachtgever

Verkenning van de toekomstpositie obv vereniging 3.0

Het project

Het beroep van accountant gaat de komende jaren veranderen.

In een maatschappij waarin vertrouwen veel minder institutioneel gewaarborgd is, en veel meer ontstaat in interactie, zijn wettelijke regelingen zoals de verplichte jaarrekeningcontrole of regulering van de beroepsgroep niet langer voldoende als legimitatie van het beroep. Daarnaast zullen verregaande automatisering van werkzaamheden, nieuwe bronnen van informatie gebaseerd op ‘big data’ en branchevervaging door internationaal opererende technologiebedrijven hun intrede doen. De resultante van deze ontwikkelingen is dat het accountantsberoep wordt uitgedaagd in de toekomst onderscheidende waarde-proposities op individueel en maatschappelijk niveau neer te leggen.

De NBA heeft zich ten doel gesteld om voortrekker te zijn in deze discussie en een nieuwe en heldere visie te ontwikkelen op de toekomst van het Accountantsberoep. Deze visie heeft ook zijn weerslag op de toekomst van de beroepsorganisatie.

Op basis van het model vereniging 3.0 verkent de NBA, samen met Van Spaendonck BrancheAdvies, de toekomst van haar positie, kerntaken en governance.