Nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan voor een zichtbare BKN

Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland

Vraag van de opdrachtgever

Hoe geven we invulling aan een nieuw Meerjarenbeleidsplan? En hoe brengen we focus aan in de kerntaken en activiteiten voor de komende jaren?

Het project

De kringloopsector groeit, consumenteneisen veranderen en kringloopbedrijven professionaliseren. De bijdrage die BKN-leden kunnen leveren aan de samenleving is nog niet altijd zichtbaar voor consumenten en andere stakeholders. BKN wil samen met haar leden toewerken naar een strategisch meerjarenbeleidsplan 2017-2020.

Door middel van een analyse van de kringloopbranche en de vereniging zelf wordt onderzocht waar de vereniging sterk in is en waar de kansen liggen om de toegevoegde waarde van BKN verder uit te bouwen. Via gesprekken met bestuursleden en regiobijeenkomsten met leden worden thema’s en speerpunten opgehaald die de focus vormen voor de kerntaken en activiteiten van BKN voor de komende jaren. Met behulp van deze input wordt er invulling gegeven aan het meerjarenbeleidsplan welke gepresenteerd wordt tijdens de ALV.

De Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) is opgericht in 1994 op initiatief van een klein aantal kringloopbedrijven. Zij waren van mening dat je samen sterker staat dan alleen. Inmiddels heeft BKN 66 leden met ca 200 winkels verspreid over heel Nederland. De leden van de BKN zijn actief op het terrein van hergebruik van grof huishoudelijk afval en bevordering van werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Bekijk de website op: www.kringloopwinkels.nl