Onderzoek naar de behoeften van leden en de diverse groepsverenigingen bij het NUV

Nederlands Uitgeversverbond

Vraag van de opdrachtgever

Welke behoeften hebben de Groepsverenigingen en de individuele leden? En welke strategische positie moet de vereniging daarbij innemen?

Het project

De dynamiek waarin het NUV zich bevindt kenmerkt zich door een aantal ontwikkelingen zoals een veranderende markt en leden die onder druk staan. Daarbij komt ook de eigen dynamiek van de Groepsverenigingen. Dit resulteerde in de vraag hoe de strategische koers van het NUV naar de toekomst eruit moet komen te zien om als “koepel” verder te professionaliseren en optimaal te kunnen blijven functioneren. En welke inhoudelijke koers en organisatievorm daarbij past.

We hebben het NUV begeleid in het beantwoorden van deze vragen. Een kwantitatieve analyse, een kwalitatieve analyse in de vorm van gesprekken met leden en stahkeholders, het opstellen van een verenigingsbeleidsplan en een ledenenquête zijn onderdelen die we ingezet hebben om deze vragen te beantwoorden.

Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) is de overkoepelende branchevereniging voor uitgevers in Nederland en behartigt de collectieve belangen van uitgevers van literatuur, entertainment & lifestyle, nieuws, leermiddelen, vak en wetenschap. Leden (149 holdings en 73 dochterondernemingen) zijn zowel lid van het overkoepelende NUV als van een of meer van de zelfstandige groepsverenigingen (GAU, GEU, GPT, MVW en NDP Nieuwsmedia). Het NUV behartigt de gezamenlijke belangen van de uitgeefbranche. De activiteiten van de groepsverenigingen richten zich op de specifieke belangen van de betreffende branche.

Bekijk de website op: www.nuv.nl