OSB: onderweg met een nieuwe koers

Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten

Vraag van de opdrachtgever

Wat kan OSB in de komende jaren doen om de sector en haar leden te ondersteunen?

Het project

De OSB heeft te maken met een grote dynamiek die zich afspeelt in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Om proactief in te blijven spelen op de ontwikkelingen en de leden toegevoegde waarde te blijven bieden heeft de OSB aan ons gevraagd het traject te begeleiden om te komen tot een strategisch beleidsplan voor de komende jaren.

Hiervoor zijn onder andere speerpunten benoemd op basis van de strategische thema's. Deze speerpunten zijn getoetst onder de leden door middel van een online ledenonderzoek (met een respons van 38%). Vervolgens zijn de resultaten hiervan, samen met de concrete delen en middelen vertaald in een concept strategisch beleidsplan welke voorgelegd is aan het bestuur.

De dynamiek bij de OSB is herkenbaar voor ons in de praktijk. Veel verenigingen kampen met vraagstukken over thema's als:

  • de toekomst van de (schoonmaak-)CAO;
  • verschillen in behoeften tussen grote en kleine leden;
  • ontwikkeling van het dienstenaanbod;
  • de agenda van belangenbehartiging.

OSB heeft een artikel gepubliceerd over de weg die ze bewandeld hebben naar een nieuwe koers. Dit artikel vindt u hier.

De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) is de werkgeversorganisatie van bedrijven in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. OSB behartigt de belangen van 300 leden met in totaal 120.000 medewerkers en 80% van de totale omzet van de markt. De OSB werkt aan een sterke en aantrekkelijke branche: speerpunten zijn integriteit, betrouwbaarheid, transparantie en kwaliteit. Kernwaarden van de OSB zijn: maatschappelijk betrokken, verbinden, stimuleren, enthousiasme en fair play.

Bekijk de website op: www.osb.nl