Nieuwe koers en strategische agenda PO-Raad

PO-Raad

Vraag van de opdrachtgever

Welke keuzes moeten er gemaakt worden om tot invulling van de strategische agenda te komen?

Het project

De PO-raad is de sectororganisatie van schoolbesturen voor het Primair Onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. In haar doorontwikkeling loopt de PO-raad tegen verschillende vragen aan zoals:

- Is de PO-Raad een werkgeversorganisatie of een sectororganisatie? Zijn we er alleen voor de schoolbesturen, of zien we onze positie breder? Als we de ambitie hebben betekenisvol te zijn voor iedereen die werkt in de sector, hoe organiseren we dat? En hoe organiseren we de samenwerking met de omgeving waarvan het primair onderwijs mede afhankelijk is?

- Volgt de vereniging de sector, of zijn we gericht op de ontwikkeling van de sector? Verdedigt het bestuur de zwakste schakel, of richten we ons op innovatie? Is het aan elk bestuur afzonderlijk de sectorale ambities te realiseren, of speelt de vereniging hier een rol bij?

Deze vragen komen terug tijdens bijeenkomsten met bestuur en bureau waar een introductie gegeven is op 'Vereniging 3.0'. Hierbij zijn trends en ontwikkelingen bij brancheverenigingen toegelicht en is er verder ingezoomd op de strategische visie, de kerntaken van de PO-raad en de verenigingsorganisatie. Door middel van gesprekken met bestuursleden zijn verschillende topics verder uitgewerkt, met name op belangenbheartiging en communicatie. Deze ontwikkelingen hebben consequenties voor de besturing van de vereniging. Ook hier adviseren wij PO-raad over.