Uitvoerige ledenbevraging om de strategie van de BZW concrete uitvoering te kunnen geven

Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging

Vraag van de opdrachtgever

Wat willen de leden? Hoe is de beeldvorming over de vereniging? Hoe zien leden de positionering van de vereniging?

Het project

De BZW wil in 2020 dé bepalende werkgeversvereniging in Brabant en Zeeland zijn. Dé organisatie waarvan ondernemers vanzelfsprekend lid willen zijn. Zowel in het interne veld (leden) als het externe veld (stakeholders) wil ze haar collectieve positie blijven versterken. Om dit te bereiken moet de BZW deels terug naar de basis: ‘wat willen de leden?’, ten aanzien van kerntaken en thema’s. Hierbij moet recht worden gedaan aan de verschillende behoeften van de verschillende segmenten die binnen de BZW te onderscheiden zijn naar grootte en sector.

Van Spaendonck BrancheAdvies ondersteunde en adviseerde in dit traject door middel van onder andere een analyse van de marktpartijen en trainen van de medewerkers. Daarnaast hebben we het traject tot het komen van een nieuw businessplan begeleid. We hebben de BZW geadviseerd bij het bepalen van de strategische koers van de vereniging. Naar aanleiding van de inzichten uit een kwalitatief onderzoek zijn er vervolgstappen genomen, waaronder het vaststellen van het strategisch meerjarenplan en beleidsplan.

Om concreet uitvoering te geven aan de strategie 2020 van de BZW, heeft Van Spaendonck BrancheAdvies recentelijk een ledenbevraging uitgevoerd die verder gaat dan een ledentevredenheidsonderzoek. Het was daarbij van belang inzicht te krijgen in hoe de leden de positionering van de BZW zien, bijvoorbeeld ten opzichte van de overheid. Welke rol heeft de BZW in het verbinden van ondernemers (op welke onderwerpen moet BZW-connect worden ingezet)? Welke informatiebehoeften hebben leden en wat betekent dit voor de communicatie van de BZW? Ook was het van belang meer zicht te krijgen de beeldvorming over de BZW: ‘hoe kijken leden aan tegen de BZW?’.

De Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. Op dit moment zijn ca 3.000 directeuren aangesloten uit 1.900 bedrijven . Hiermee is de BZW een factor van betekenis in de regionale en landelijke economie. De vereniging wil een inspirerende plek zijn voor ontmoeting en samenwerking.

Bekijk de website op: www.bzw.nl