Van twee naar één contributiesystematiek, die relevant is voor de diverse ledensegmenten

INretail

Vraag van de opdrachtgever

Op welke manier kan een uniforme contributiesystematiek recht doen aan de verschillende behoeften van type leden? En wat zijn de gevolgen van deze uniformering?

Het project

INretail is een samenvoeging van twee brancheverenigingen: CBW (wonen) en Mitex (mode). Beide brancheverenigingen kenden een eigen contributiesysteem. Deze verschillende systemen werden nog steeds toegepast. De vraag was welke wijzigingen in de contributiesystematiek INretail moest doorvoeren om te komen tot één uniform model voor de vereniging dat recht doet aan de verschillende behoeften van verschillende groepen leden. En vervolgens welke consequenties die uniformering heeft.

Wij hebben INretail in dit proces geadviseerd door onder andere het opstellen van een theoretische PMC-matrix, een peiling van de behoeften van de leden en het analyseren van de resultaten tot het presenteren van een nieuw contributiemodel.

INretail is de brancheorganisatie voor ondernemers in de woon-, mode-, schoenen en sportbranche. Ze ondersteunen leden met individueel advies, hulp bij cao-onderhandelingen, marktonderzoek en de CBW-erkenningsregeling. daarnaast vertegenwoordigen ze de leden in Den Haag en Brussel met een lobby. Met ruim 16.000 winkels is INretail de grootste in retail non-food. Goed voor 25 miljard omzet en 150.000 medewerkers.

Bekijk de website op: www.inretail.nl