Van visie NVM 2020 naar strategie en beleid, strategiebepaling en doorontwikkeling vereniging

Nederlandse Vereniging voor Makelaars en Taxateurs

Vraag van de opdrachtgever

Welke strategische positie moet de NVM in de aankomende jaren aannemen? Welke koers past daarbij? En wat betekent dit voor de bureauorganisatie en deelnemingen van de NVM?

Het project

De rol van de makelaar als intermediair verandert. De veranderende wet- en regelgeving, de roep om transparantie en het in overvloed beschikbaar zijn van informatie heeft veel impact op de makelaar. De steeds veeleisender klant wil inzicht in de prijs-kwaliteitverhouding van het geleverde product. De verwachting is dat de positie en de rol van de makelaar ook in de komende jaren zal blijven veranderen. Dat leidt tot nieuwe uitdagingen en kansen. NVM heeft gekozen voor nieuwe strategische speerpunten, welke eind 2015 zijn vastgelegd in een verenigingsbeleidsplan genaamd 'NVM 2020'.

BrancheAdvies heeft NVM begeleid met advies en interim projectmanagement bij de concretisering van de strategie en bij het veranderproces in de vereniging en het bureau. De opzet van een nieuw kwaliteitsbeleid was hierbij een van de speerpunten. Belangrijk is hoe de klant de kwaliteit van de makelaar ervaart en niet zozeer hoe de interne bedrijfsvoering van de makelaar/taxateur is vormgegeven. Ook werd nadrukkelijk gekeken naar het gebruik van kennis & data om de kwaliteit van de branche te versterken.

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein. De NVM is actief in alle marktsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek. Bij de NVM zijn ruim 4000 makelaars en taxateurs aangesloten.

Bekijk ook de website op: www.nvm.nl