Verstevigen positie leden KNVKT door vaststellen strategische thema’s en doelstellingen

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee

Vraag van de opdrachtgever

Wat zijn de belangrijkste strategische thema’s en doelstellingen voor de vereniging voor de komende jaren? En wat zijn de eventuele consequenties van de strategische keuzen?

Het project

Geconfronteerd met de maatschappelijke ontwikkelingen en trends waar leden mee te maken hebben, wilde de KNVKT meer gaan inzetten op de versteviging van de positie van haar leden door een 'verantwoorde groei' van de koffie- en theesector.

In een aantal strategische sessies is de koers van KNKT herijkt en heeft de vereniging 'de bouwstenen' van haar toegevoegde waarde gedefinieerd. Helder werd waar de vereniging zich de komende jaren op wil richten: zij wil graag een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van het ondernemersklimaat en het stimuleren van de profilering van koffie en thee als duurzame, gezonde en veilige producten. Daarnaast is voor deze bouwstenen uitgewerkt hoe de vereniging hier invulling aan wil geven door ze te vertalen naar de kerntaken van de vereniging waarbij proactieve profilering van de koffie- en theesector en de kennisfunctie van KNVKT centraal staan. Het traject heeft geresulteerd in een 'promotiekoers' met activiteitenplan.

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee (KNVKT) behartigt de gemeenschappelijke belangen van Nederlandse koffie- en theebedrijven. De KNVKT is spreekbuis voor bedrijven en aanspreekpunt voor handelspartners, maatschappelijke organisaties, overheid, politiek, en de media. De KNVKT is overlegplatform en kenniscentrum op het vlak van ketenbeheer (duurzaamheid, voedselveiligheid, energiebesparing), consumenteninformatie (etikettering, gezondheidsclaims, geografische indicaties) en voorlichting (gezondheid). Met 54 aangesloten lidbedrijven en een dekkingsgraad van 98% van de sector geniet de vereniging een breed draagvlak binnen de branche hetgeen een sterke organisatie mogelijk maakt.

Bekijk de website op:www.knvkt.nl/