Vraagstukken

De economische situatie verandert, overheidstaken verschuiven, technologische innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt de norm.

Veranderingen in de samenleving en markt maken dat verenigingen moeten opereren in een dynamische omgeving waarin vraagstukken zoals innovatiekracht, goed geïnformeerde leden, maatwerk, flexibiliteit en transparantie belangrijk zijn.

Kijkend naar de dynamiek binnen de achterbannen van verenigingen zien we bijna overal veel méér en andersoortige ledensegmentaties ontstaan. Segmentaties rondom thema’s, domeinen, rondom een fase van de onderneming, etcetera. Dit vraagt veel van verenigingen. Hoe ga je met deze nieuwe verenigingsdynamiek en maatschappelijke vraagstukken om?

Leden verwachten (focus) vanuit een collectieve brancheontwikkeling. Maar daarnaast verwachten leden óók een passend aanbod van activiteiten, aansluitend bij de professionaliseringsfase van het lid zelf. De vraag lijkt eenvoudig maar hoe doe je dat?

Daadkrachtige hulp in deze zoektocht kan bijdragen aan het veilig stellen van de toekomst van uw branche- of beroepsvereniging, door toe te werken naar een nieuw verenigingsmodel waarbij verbinden en faciliteren centraal staat.

Deze ‘Vereniging van de Toekomst’ ontwikkelt zich daarmee aan de hand van de kerngedachten: vereniging 3.0, samenwerking en innovatie, nieuwe verdienmodellen en ledenbinding, coöpetitie en ledenonderzoek.