Ledenonderzoek

Er wordt in Nederland veel ledenonderzoek gedaan, maar het potentieel van een ledenonderzoek wordt jammer genoeg niet altijd benut. Ledenonderzoek kan veel inzicht bieden voor het maken van een winnende strategie. Toch zien we dat er veel geld aan ledenonderzoeken wordt uitgegeven, waarbij de aandacht vooral ligt op tevredenheid, de geleverde prestaties, het imago en de net-promotor score (indicator van de mate waarin leden de vereniging aan zouden bevelen aan hun omgeving). Die interesse in de leden is de basis; het geeft richting aan de huidige waarde van een vereniging. Het streven naar meer relevantie van een vereniging is veel meer een toekomstgerichte uitdaging die gaat over hoe het beter kan en welke verandering van activiteiten, thema's, producten en diensten overwogen kunnen worden. Dat is een verdiepende stap: van 'Hoe goed doen we het eigenlijk?' naar een ledenonderzoek dat juist ook antwoord kan geven op: 'Hoe kunnen we het beter doen?'.

De doelstelling voor onderzoek is wellicht de belangrijkste eerste stap: gaat het u om het monitoren van tevredenheid, de (on)juiste fit van uw aanbod en activiteiten? Of gaat het u om verbetering van uw strategie? Als de intentie en behoefte er is om van koers te veranderen, dan zou een verdieping van het onderzoek uitkomst kunnen bieden. Dan toetst de vereniging het aanbod op relevantie, verkent zij de behoeften van leden voldoende op detailniveau om specifieke gewenste oplossingen te vinden? Aanpassend vermogen is in een dynamische markt doorslaggevend, maar moet concreet zijn.

Vervolgens kunnen rationele gronden, gebaseerd op goede data verzameld bij leden, worden verbonden aan aanwezige intuïtie bij bestuurders. In die combinatie ontwikkelt zich modern leiderschap; het bouwen aan visie die voortkomt uit feit en gevoel. Het ledenonderzoek krijgt een meervoudige waarde: voor besluitvorming, accountability, marktinformatie en het peilen van de toegevoegde waarde voor leden. In dat perspectief wordt onderzoek nog waardevoller en meer dan een cijferrapport.
Want hoeveel verenigingen toetsen eigenlijk de relevantie van hun aanbod? Verkennen zij de behoeften voldoende in detail om specifiek gewenste oplossingen te vinden? Aanpassend vermogen is in een dynamische markt doorslaggevend, en concreet worden, een eis.

Wat doet Van Spaendonck BrancheAdvies met Ledenonderzoek?

  • Brench! online benchmarken voor branche-, en beroepsverenigingen www.brench.nl
  • Kwalitatief onderzoek via interviews
  • Kwantitatief onderzoek via een online Survey