Samenwerking en innovatie

Het speelveld van ondernemingen verandert snel. Decentralisaties, kennisintensivering en digitalisering: zomaar een greep uit de fundamentele hervormingen die maken dat innovatie meer een noodzakelijke keus dan een vrijwillige optie is. Innovaties volgen elkaar dan ook in hoge snelheid op. Dit vraagt om een continue alertheid, maar biedt ook legio kansen.
Vanuit de theorie weten we dat innovatie cruciaal is om te overleven en te groeien. Samenwerking is sinds jaar en dag de drijvende kracht achter innovatie. Toch is het juist de huidige maatschappelijke dynamiek die maakt dat aandacht voor het onderwerp belangrijker is dan ooit.
Innovatie komt voor een groot deel voort uit het delen van bronnen zoals kennis, capaciteit en middelen. Samenwerking is hiervoor een randvoorwaarde en faciliteert de toegang tot deze bronnen. Bovendien kunnen, door samenwerking, risico’s van investeringen in nieuwe ontwikkelingen worden gedeeld.

Wat doen wij met Samenwerking en innovatie?

  • Samenwerkingsverbanden (bv. verenigingen, netwerken, communities) adviseren in samenwerkingsstrategieën om tot innovatie te komen
  • Wetenschappelijk onderzoek naar Samenwerking en innovatie: http://www.kenniscentrumicoon.nl/