Nieuwe verdienmodellen en ledenbinding

Werd je vroeger lid van een club omdat het zo hoorde, of omdat je ouders het ook al waren, die tijd is wel voorbij. De motivatie en vorm van een lidmaatschap is sterk aan het veranderen. Leden zijn bezig met het 'What's in it for me?' vraagstuk, terwijl branche- en beroepsverenigingen zich buigen over de enorme hoeveelheid branche- en netwerkkennis en een arsenaal aan diensten voor hun leden. De kunst is die enorme branchekennis dusdanig in te zetten, dat ook die doorgaans positief kritische innovatieve ondernemer trots meehelpt in de gezamenlijke doelstellingen. Een vereniging behoudt haar leden daarmee niet door meer van hetzelfde te bieden, maar door in te spelen op hun behoeften en wensen.

Ook is de vorm van het lidmaatschap sterk aan het veranderen. Niet meer voor de eeuwigheid lid en ook geen jaarlijkse contributieverplichtingen. Niet te veel brengen als lid maar vooral halen wat je nodig hebt en daar dan ook voor willen betalen. Voor de continuïteit van verenigingen is het daarom belangrijk dat de afhankelijkheid van contributie-inkomsten vermindert. De focus op ledenaantallen vertroebelt het zicht op kansen. Een hybride verdienmodel van retributies en projectfinanciering én cocreatie met de markt zijn voorwaarden voor een duurzame wederkerige relatie tussen de vereniging en haar leden

De vereniging doet er goed aan de dienstverlening niet exclusief aan leden voorbehouden te laten zijn. Sterker nog, niet-leden mee laten profiteren van de diensten biedt niet alleen financiële voordelen voor de vereniging maar ook veel meerwaarde voor de kwaliteitsslag in de branche. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van marktonderzoek. Wanneer dit aangeboden wordt aan niet-leden (tegen een meerprijs), genereert dit meer inkomsten maar ook veel waardevolle kennis over de markt. Bij aanbod aan niet-leden zijn belangrijke overwegingen ‘exclusiviteit’ en ‘toegevoegde waarde’: is er nog voldoende exclusiviteit voor leden en levert het voldoende op voor de vereniging? Tot slot is aanbod voor niet-leden een aantrekkelijk perspectief in het kader van acquisitie: de meerwaarde van de vereniging wordt aangetoond en daarmee de aantrekkelijkheid van het lidmaatschap groter.

Wat doet Van Spaendonck BrancheAdvies met Nieuwe verdienmodellen en ledenbinding?

 • Adviseren t.a.v. verdienmodellen
  • Contributiegrondslagen
  • Diverse inkomstenbronnen
  • PMC |(product markt combinatie)
  • Ledensegmentaties
 • Adviseren t.a.v. ledenbindingstrategieën
  • O.b.v. onderzoek onder leden, bestuursleden, bureaumedewerkers en stakeholders (kwantitatief en kwalitatief onderzoek)
  • Strategie- en inspiratiesessies met het bestuur en de bureauorganisatie