Vereniging 3.0

Veel verenigingen werken hard aan ledenbehoud en groei en zoeken actief naar meer toegevoegde waarde en relevantie voor hun leden. In de praktijk doen steeds meer verenigingen dit door zich primair te richten op de ontwikkeling van de sector en de markt. Dit is kenmerkend voor verenigingen die bijvoorbeeld kijken naar de markt van de toekomst, zich nadrukkelijk richten op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken of anticiperen op ‘disruptives’. ‘Wat draagt bij aan een sterke en duurzame ontwikkeling van onze sector of beroepsgroep?‘ wordt daarmee het ‘Leitmotiv’ van de vereniging.
Door te reageren op een snel veranderende omgeving en door voorop te lopen, helpt de vereniging de sector of beroepsgroep en haar leden te groeien en groeit zij vanzelf mee. Deze benadering is kenmerkend voor wat wij ‘vereniging 3.0’ noemen.

In de praktijk zien we dat maatschappelijke ontwikkelingen binnen de verenigingen maken dat de rol van verenigingen fundamenteel verandert. Vanuit deze ontwikkelingen bekijken we welke dillema’s dit met zich meebrengt en wat dit concreet betekent voor kerntaken als belangenbehartiging, kwaliteitsontwikkeling en individuele dienstverlening. Hierbij speelt ook vernieuwing van de verenigingsorganisatie en haar organen en de veranderingen die 3.0 tot gevolg kan hebben voor het verdienmodel van de vereniging.

Wat doet Van Spaendonck BrancheAdvies met Vereniging 3.0?

  • Strategiesessies voor de verenigingsorganisatie
  • Inspiratie- brainstorm- en kennissessies
  • Bestuursevaluaties en –academies
  • Strategieonderzoek onder leden, bestuursleden, bureaumedewerkers en stakeholders (kwantitatief en kwalitatief onderzoek)